Expertdebat afvalreductie

Expertdebat afvalreductie & circulaire economie (2015)

Tilburg werkt aan circulaire economie en afvalreductie. Format expertdebat leverde in hoog tempo inzichten en inspiratie.

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg. Debat voor professionals bedoeld als input voor nieuw gemeentelijk beleid. Formatontwikkeling & presentatie (samen met Frank van Pamelen).

Download hier het verslag: Publieksverslag Expertbijeenkomst 12 februari 2015 definitief