Groene expertdebatten

2024

10 jaar energiecoöperaties Udenhout en Berkel Enschot.

Hoe kan duurzaam bouwen de norm worden’. Met Daan Bruggink (ORGA), Bianca Seekles (TBI), Janneke Visser (Circulaire Bouwhub) en Frank Huijben (Lector Biobased Bouwen).

2023

PAGW-dag. Jaarlijkse relatie-dag grote rivierprojecten gericht op waterveiligheid en natuurontwikkeling.

Ontmoeting in het groen. Jaarlijkse ontmoetingsdag Brabantse groene BOA’s.

1e lustrum samenwerking Staatsbosbeheer en Binnenwerk. Met minister Christianne van der Wal.

2022

Inspiratiesessie voldoende groene vakmensen. Met Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Bas van Weegberg (FNV), Marsha Wagner (Human Capital Agenda) en Jan Jacob van Dijk (Christelijke Onderwijs Groep).

‘Gebouwde omgeving: antwoorden op energiecrisis én perspectief voor klimaat’. Met Teun Bokhoven (Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving), Annemarie Küppers (Ministerie Binnenlandse Zaken), Frans Rooijers (CE Delft) en Cindy Kremer (Vereniging Eigen Huis).

2021

Versnellen naar fossielvrije industrie: Kan het radicaler? Met Carolien Gehrels (Uitvoeringsoverleg Industrie), Marjan Minnesma (Urgenda), Hans van den Berg (Tata Steel), Ivo Würzner (Rodruza), Claire Schreurs (Smurfit Kappa), Frank Kuijpers (Sabic), Marjan van Loon (Shell Nederland), Silvio Erkens (VVD-Kamerlid) en Joris Thijssen (PvdA-Kamerlid). In reactie op Marjan Minnesma’s Woman on the moon. Zie hier ook verslag VNO/NCW.

Meters maken in de gebouwde omgeving met Maarten van Poelgeest (Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving), Jan Willem van de Groep (Stroomversnelling, Factory Zero), Sten de Wit (TNO) en Lieven Andringa (Winst uit je Woning).

2020

Power to he people. Duurzame energieprojecten en lokaal eigendom. Met Siward Zomer (Bedrijfsbureau Energie Samen), Olof van der Gaag (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) en Berend de Vries (Wethouder Tilburg).

Presentatie en productie ‘Klimaatbeleid op veenweiden en akkers’. Met o.m. Chris Koopmans (Louis Bolk Instituut) en Pieter van Geel (Klimaattafel landbouw & landgebruik).

Sessies over RES provincie Utrecht.

2019

Sessie Woonbond over beleidsbeïnvloeding.

Festival FIER, Hilvarenbeek. O.m. interview met natuurgedeputeerde Johan van den Hout.

2018

RES in Zeeland. Voor gemeente- en provinciebestuurders, gemeente en provincieambtenaren, energiebedrijven en anderen.

Bewonersavond gemeente Woerden over energietransitie.

Streekconferentie. Gesprek over ruimtelijke planning in gebied tussen Tilburg en Loonse en Drunense Duinen. Opdrachtgever: Natuurmonumenten en De Efteling. Locatie: Loon op Zand.

Tournee Klimaatakkoord. Gesprekken tussen Klimaatakkoord en stakeholders. Met Ed Nijpels (Voorzitter Klimaatakkoord) en verschillende gedeputeerden. Bijeenkomsten in Zutphen, Breda, Utrecht, Leiden en Groningen. Opdrachtgever: Klimaatakkoord.

Dag van de Duurzaamheid. Voor Climate Planet en Klimaatakkoord.

Bijeenkomst over energietransitie in gemeente Lingewaard. Locatie: Huissen. Opdrachtgever: Lingewaard Energie.
U16 over energietransitie. Met en voor wethouders, raadsleden, Gedeputeerde, Statenleden, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

2017

Slotdebat ‘Stook je Rijk’. Met bijdragen van Jeroen Pepers (Aedes), Ronald Paping (Woonbond), Ferdi Licher (DG Wonen) en de wethouders Nelleke Vedelaar (Zwolle), Paulus Jansen (Utrecht), Bert Velthuis (Nijmegen), Joris Wijsmuller (Den Haag).Energiecafés.

Gesprekken over energietransitie tussen Woonbond, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Opdrachtgever: Woonbond. Locaties: Meppel, Den Bosch en Utrecht.

2016

Stadsgesprek verduurzaming sociale woningbouw met René Scherpenisse (TIWOS), Evert Vrins (Energieadviseur), Rob Bogaerts (Woonbedrijf Eindhoven), Marlou Boerbooms (Groene Huisvesters).

Vorstelijk Landschap. Inspiratiegesprek schoon water. Met o.m. István Koller (initiatiefnemer project de Biomakerij), Broeder Isaac (Abdij Koningshoeven) en Mario Jacobs (Wethouder gemeente Tilburg).

25 jarig jubileum RAVON.

Stadsdebat mobiliteit. Met Mario Jacobs (wethouder Tilburg), Joks Janssen (BrabantKennis én bijzonder hoogleraar ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan Wageningen University), Kris Peeters (Vlaams mobiliteitsexpert), Bram Hendrix (Automotive Campus Helmond), Maarten van Biezen (Stichting Natuur & Milieu in Utrecht), Saskia Kluit (Fietsersbond), Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners) en Tim Wille (Brabants Mobiliteitsnetwerk).

50 jaar Buitencentrum De Pelen (in dienst van Staatsbosbeheer).

‘Stook je Rijk’. Serie bijeenkomsten over energietransitie in gebouwde omgeving met als inzet betere samenwerking tussen woningcorporaties, gemeentebestuurders en huurdersorganisaties. Opdrachtgever: Zes provinciale Milieufederaties en Woonbond.

1e dag Droge voeten, natte natuur (in dienst van Staatsbosbeheer). Dagvoorzitter bij relatiebijeenkomst voor Waterschap Aa & Maas, Gemeenten Heusden en Staatsbosbeheer.

Energiecafés. Informatie- en inspiratiegesprekken voor huurdersorganisaties over energiecomponent in gemeentelijke prestatieafspraken. Opdrachtgever: Woonbond Amsterdam. Locaties: Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Beilen, Goes en Almere.

Feestelijke afronding project natuurpoorten (in dienst van Staatsbosbeheer). Gespreksleiding en interviews bij bijeenkomst van Provincie Noord-Brabant en Visit Brabant over natuurpoorten.

Gelderse weidevogeldag. Opdrachtgever: Natuur- en Milieufederatie Gelderland en LTO-Noord. Locatie: Arnhem.
Succestheater. Inspiratiegesprekken over toekomst Nederlandse nationale parken. In dienst van Staatsbosbeheer. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken.

‘Gezonde lucht in een gezonde stad’. Bijeenkomst met onder meer longarts Jean Simons. Opdrachtgever: CAST, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg e.o. Locatie: Tilburg.

2015

Waterdebat.

Dagvoorzitter Slotdebat Stook je Rijk.

2014

Talkshow natuurvlees. Gesprek tussen professionals over vermarkten natuurvlees.

2013

Expertgesprek Bioboerderij ’t Schop. Gesprek over toekomstvisie bedrijf.

20 jaar Millingerwaard. Talkshow met professionals.
Future of Foodfestival. Vier dagen durend evenement over duurzame mondiale voedselvoorziening.